Etkinlikler

cem evi çalışması

anadoluda manevi değeri olan yerlerde Anadolu aleviğinin simgesi olan cemevleri inşa etmek ...

BELGESEL ÇALIŞMALARI

Derneğimiz bünyesinde alevi tarihinin geleceğe yolculuğunu anlatan belgesel çalışmaları yapmak ...

AVRUPA ALEVİ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

Avrupa Alevi Düşünce Derneği’nin diğer Alevi kurumlarından ayıran inanç boyutlu çalışmalar yapmak ye...